Kimler Kalp Büyümesi Riski Taşıyor?

Kimler Kalp Büyümesi Riski Taşır;

Kalp büyümesi, kalp boşluklarının büyümesi sonucu oluşan bir kalp hastalığıdır. Kalp büyümesinde kalp kapakları değil kalp boşlukları büyür.

Kalp Büyümesi Nedenleri
Hipertrofık kardiyomiyapati (daha önceden hipertrofık subaortik stenoz olarak bilinirdi) kalp kasının görünürde bir sebep olmadan büyüdüğü bir hastalık grubudur. Vakaların yaklaşık yarısı kalıtsaldır ve hastalık esas olarak genç yetişkinleri etkiler. Belirtiler soluksuz kalma, yorgunluk, bayılma ve göğüs ağrısıdır.

• Yüksek tansiyon: Tansiyon değerlerinin 14/9 değerinden yüksek olması kalp büyümesi açısından riski arttırır.

• Kalp büyümesi ya da kardiyomiyopati olan aile öyküsü: Anne-baba ya da kardeşlerde kalp büyümesi yaşanması, sizde de meydana gelme olasılığını arttırır.

kalp

• Kalpteki tıkalı damarlar (koroner arter hastalığı): kalp vücudun geri kalanına yeterli miktarda kan ulaştırmak için daha fazla pompalama yapmak zorunda kalacak ve büyüyecektir.

• Konjenital kalp hastalıkları: Eğer kalp yapısını etkileyen bir kusur ile doğmuş iseniz ve özellikle bu durum tedavi edilmediyse, kalbin büyüme riski oluşur.

• Kalp kapak hastalıkları: Kalbin Mitral, Aort , Pulmoner ve Triküspit olmak üzere dört kapağı bulunmaktadır. Kapaklar kan akımı esnasında açılıp kapanırlar. Bir dizi etken kapaklarda daralma (stenoz), sızıntı (yetmezlik) veya yanlış kapanış (prolapsus) gibi sorunlara yol açar. Bu koşullardan herhangi biri kalp büyümesine de yol açabilir.

• Kalp krizi: Bir kalp krizi geçirilmiş olması kalp büyümesine yakalanma riskini artırır.

• Kalp yetmezliği: Kalp büyümesinin en ciddi türlerinden birisi, sol karıncığın büyümesidir. Çünkü kalp yetmezliği riskini arttırır. Kalp yetmezliği, kalbin vücuda yeterli miktarda kan pompalamaması durumunda ortaya çıkar. Zamanla kalp artık üzerine düşen görevi yeterince yerine getiremez, kalp kası zayıflar ve karıncıklar o derece genişleyip büyür ki, vücuda yeterince kan pompalamayacak hale gelir.

• Kan pıhtıları: Kalp büyümesi olan kişiler kalp yüzeyinde pıhtı oluşma riskine karşı daha hassas olurlar. Pıhtıların kalpten dışarı pompalanması ve dolaşım sistemine katılması, kalp ve beyin gibi hayati organlara kan akışının engellenmesi sonucu kalp krizi veya beyin felcine yol açabilir. Eğer pıhtılar kalbin sağ tarafında ortaya çıkarsa, akciğerlere doğru ilerleyerek “ pulmoner emboli” adı verilen tehlikeli bir duruma neden olabilirler.

• Kalp üfürümleri: Kalbi büyüyen kişilerde dört kapakçıktan ikisinin (Mitral ve triküspit) düzgün kapanmaması sonucu kan geriye kaçar. Bu geriye doğru akış, kalp üfürümleri olarak adlandırılan sesler oluşturur. Kalp üfürümleri çoğunlukla zararsızdırlar ancak takip edilmelidir.

• Kalp durması ve ani ölüm: Kalp büyümesinin bazı türleri kalp ritminde aksamalar yol açabilir. Bu tür kalp ritimlerinin bazıları kanın vücuda taşınması için çok yavaş kalmakta ya da kalbin düzgün atmasına izin vermeyecek şekilde çok hızlı olmaktadır. Her iki durumda da, anormal kalp ritimleri bazı durumlarda bayılmalara, kalp durması veya ani ölümlere neden olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir